Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
02 september 2013  | Dirk Van Heuven

Nieuw. Advies van Agentschap Ondernemen over kleinhandelszones in RUP's

Door het besluit van 12 juli 2013 dat het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen wijzigt wordt het Agentschap Ondernemen vanaf 1 september 2013 om advies gevraagd bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan als de gronden, gelegen binnen de begrenzing van het ruimtelijk uitvoeringsplan volgens de bestaande plannen (plannen van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplannen) geheel of ten dele waren bestemd of worden bestemd voor de vestiging van kleinhandelsbedrijven of voorzien in een concentratie van kleinhandelsbedrijven.

Dit is een voorafname op de nieuwe Vlaamse handelvestigenreglementering, die zal worden voleindigd eenmaal de regionalisering van et handelsvestigingenbeleid een feit is..

Deel dit artikel