Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
27 augustus 2010  | Publius

Niet enkel uitbater, ook eigenaar van bingotoestel gesanctionneerd bij onwettige exploitatie

De uitbater van een drankgelegenheid moet over een kansspelvergunning klasse C beschikken indien hij een gokautomaat wil exploiteren. De leveranciers (bijvoorbeeld verhuurders) van gokautomaten moeten over een vergunning klasse E beschikken. Beide vergunningen kunnen niet gecumuleerd worden.

De Kansspelcommissie trok de vergunning klasse C in van een caféhouder omdat hij de vereiste waarborg niet had betaald. Tijdens een controle enkele weken later werd vastgesteld dat het bingotoestel toch nog werd geëxploiteerd. Tegen de leverancier van het bingotoestel werd door de Kansspelcommissie een sanctieprocedure gestart; de leverancier kreeg een waarschuwing opgelegd.

In arrest nr. 205.679 van 24 juni 2010 wees de Raad van State het beroep tegen deze sanctie af. Op het argument dat de verhuurder van het toestel niet moet nagaan of de exploitant ervan over de nodige vergunning beschikt, antwoordt de Raad:

"Dat de verzoekende partij eigenaar en verhuurder is van de betrokken toestellen, zoals zij aangeeft in haar laatste memorie, belet niet dat zij in het licht van de betrokken wetsbepaling ook als exploitant moet worden beschouwd".

De verhuurders van kansspelen doen er dus goed aan de vergunningstoestand van de uitbater van de speelhal of drankgelegenheid na te gaan, zeker wanneer zij - zoals in bovenvermelde zaak - een delen in de winst van de toestellen.

Deel dit artikel