Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
20 december 2011  | Dirk Van Heuven

Niet becijferde prijsverantwoording (bij een overheidsopdracht) is mogelijk voor totaalprijs

De Raad van State heeft in het arrest nr. 212.691 van 19 april 2011 aangegeven dat “niet cijfermatige gegevens een prijsverantwoording [kunnen] uitmaken, te meer omdat in dit geval een prijsverantwoording werd gevraagd voor de totaalprijs”.

Dit is ook maar logisch. Anders oordelen zou immers betekenen dat de inschrijver alle kosten zou moeten verantwoorden opdat een totaalprijs kan verantwoord worden.

Vandaar dat in de praktijk zelden enkel prijsverantwoording wordt gevraagd voor de totaalprijs, maar veelal ook voor enkele in het oog springende posten.

Deel dit artikel