Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
13 april 2010  | Dirk Van Heuven

Netlog, Facebook & co : de rechter kijkt mee!

De vrederechter van Waregem werd gevat door een vordering wegens ontoelaatbare inperking van het eigendomsrecht, overmatige burenhinder, fout en onzorgvuldigheid ten laste van een gemeente en een rallyexploitant. De gemeente werd verweten dat niet wettig toelating kon gegeven worden voor een rally die passeerde langs de voordeur.

De vrederechter verwierp de vordering in sappige bewoordingen:

“Het is nu eenmaal inherent aan het wonen buiten de bebouwde kom dat evenementen soms wat overlast kunnen meebrengen. In casu is er evenwel geen sprake van een verbreking van het evenwicht noch van overmatige overlast. Moet men de Ronde van Vlaanderen afschaffen omdat ook op dat tijdstip de wegen worden afgesloten en vaak wat lawaai- en verkeershinder meebrengt voor mensen die wonen op bijvoorbeeld op de anders zo rustige Koppenberg, Patersberg, enz.”

Het beweerde studienadeel van de “meerderjarige” dochter werd als volgt ontmoet:

“Derde eiseres was reeds immers reeds maanden voordien op de hoogte van het geplande evenement, zodat niets haar belette vooraf tijdig de nodige maatregelen te nemen.

Dit kon trouwens voor (...) absoluut geen probleem vormen aangezien zij zich op haar Netlog profileert als een sociaal type met een grote vriendenkring, maar zichzelf daarentegen “jammer genoeg” profileert als een studente en duidelijk aangeeft de school niet als haar hobby te ervaren”.


Merkwaardig is dat de vrederechter op eigen initiatief de weg naar Netlog heeft gevonden om de beweringen van een partij nader te controleren!

Referentie: Vredegerecht Waregem, 6 april 2010 (PUB501969).

Deel dit artikel