Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
01 juni 2016  | Leandra Decuyper

Naar een hervorming van het bestuurlijk toezicht

Op 27 mei 2015 keurde de Vlaamse regering de conceptnota inzake de hervorming van het bestuurlijk toezicht op lokale besturen goed.

In het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2015 van 23 juli 2014 luidde het wat betreft bestuurlijk toezicht onder meer als volgt:

'We gaan verder in het vereenvoudigen van het administratief toezicht. We schaffen het goedkeuringstoezicht af. Het algemeen toezicht (ex post) wordt de norm.'

Met deze conceptnota wordt lvast werk gemaakt van die vereenvoudiging:

- inperking van het goedkeuringstoezicht

Enkel het goedkeuringstoezicht op de jaarrekeningen en de beslissingen inzake de oprichting en statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en OCMW-verenigingen zou voorlopig behouden worden.

- digitalisering

Vervanging van de inzendingsplicht door online bekendmakingsplicht, één uniek adres voor klachten, enz.

Tot slot voorziet de conceptnota tevens een aantal voorstellen specifiek wat financieel toezicht betreft.

We zijn benieuwd hoe deze conceptnota verder zal uitgewerkt worden in het Decreet Lokale Besturen.

Wij volgen dit alvast mee op.

Deel dit artikel