Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
29 mei 2015  | Dirk Van Heuven

Milderend addendum bij omzendbrief stakingsbevelen

Omzendbrief RO 2014/03 van 6 juni 2014 biedt een leidraad bij de beoordeling bij het opleggen van stakingsbevelen conform artikel 6.1.47 VCRO en de beoordeling en bekrachtiging ervan conform artikel 6.1.47 VCRO.

Omzendbrief RO 2015/01 van 24 april 2015 vormt een addendum bij bovenstaande omzendbrief.

Zoals het nieuwsbericht op de website van Ruimte Vlaanderen stelt gaat het om de beoordeling in geval van voortzetting van gebruikshandelingen nadat een stakingsbevel bij gebruik werd opgelegd zonder dat er toepassing werd gemaakt van de omzendbrief RO 2014/03. De facto heeft dit addendum een milderend effect.

Het addendum moet altijd samen gelezen worden met de eerder omzendbrief RO 2014/03.

Deel dit artikel