Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
08 februari 2014  | Dirk Van Heuven

Mag de gemeente de vergoeding in een (strafrechtelijke) minnelijke schikking met een gemeentemandataris betalen?

De vraag stelde zich of een burgemeester de vergoeding, betaald in een minnelijke schikking, mag ‘doorrekenen’ aan de gemeente indien de schikking betrekking heeft op een misdrijf, begaan tijdens de uitoefening van het mandaat. In casu werd een burgemeester strafrechtelijk aangesproken voor een stedenbouwinbreuk. Opgemerkt wordt dat de gemeente zelf niet strafrechtelijk kon aangesproken worden gelet op diens strafrechtelijke immuniteit.

Op 23 januari 2014 stelt de bevoegde minister van binnenlands bestuur:

‘In uw brief verwijst u naar artikel 73 van het gemeentedecreet.

Dit artikel stelt de gemeente burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van een geldboete waartoe de burgemeester is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf, begaan bij de normale uitoefening van zijn ambt.

U argumenteert waarom de gemeente ook tot betaling kan overgaan van de minnelijke schikking die de burgemeester van X is aangeboden voor feiten (i.c. bouwovertreding) gepleegd bij de normale uitvoering van zijn ambt. Zo haalt u onder meer aan dat:

- De feiten werken betreffen uitgevoerd in opdracht van de gemeente;
- De herstelvordering gericht is aan de gemeente;
- De gemeente tot herstel in de oorspronkelijke toestand is overgegaan;
- De minnelijke schikking laat vermoeden dat er geen sprake is van zware schuld;
- Er geen aanwijzingen zijn van bedrog of gewoonlijke lichte fout;

Ik stel ook vast dat de burgemeester voor genoemde feiten werd gedagvaard om te verschijnen voor de correctionele rechtbank en dat de minnelijke schikking is aangeboden hangende de zaak bij de rechtbank (art. 216bis, §2 Sv.). Dat aanbod tot minnelijke schikking werd gedaan omdat intussen proces-verbaal was opgemaakt waaruit het herstel in de oorspronkelijke toestand blijkt.

Gelet op het bovenstaande komt het mij in deze billijk en aanvaardbaar voor dat de gemeente tot terugbetaling overgaat van de minnelijke schikking die de burgemeester is aangeboden.

Referentie: Pub504122

Deel dit artikel