Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
13 oktober 2015  | Leandra Decuyper

Lijst met handelingen van algemeen belang aangepast naar aanleiding van vernietigingsarrest Raad van State

Met arrest nr. 229.800 van de Raad van State van 13 januari 2015 werd het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester deels vernietigd.Om hieraan tegemoet te komen keurde de Vlaamse Regering op 9 oktober 2015 het wijzigingsbesluit - besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester - definitief goed. Het besluit betreft grotendeels een herneming van het bestaande besluit.Het wijzigingsbesluit is nog niet in werking getreden. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de verdere uitvoering - en inwerkingtreding - van dit besluit.

Deel dit artikel