Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
21 mei 2015  | Dirk Van Heuven

Kan een regulariserend planologisch attest na een herstelveroordeling?

Volgens de Raad van State in het arrest nr. 231.160 van 8 mei 2015 kan een planologisch attest alvast enkel om deze reden geweigerd worden:

‘In zoverre het enkele behoud van de niet-vergunde delen wordt geweigerd om reden dat het planologisch attest niet het instrument is om bouwmisdrijven te regulariseren, biedt dit motief, alleen al omwille van de veroordeling tot herstel met betrekking tot deze delen, anders dan de verzoekende partij dit ziet, een afdoende grondslag voor deze weigering'.

Opgemerkt wordt dat het ging om een herstelveroordeling in eerste aanleg en dat het hoger beroep nog lopende was op het ogenblik dat de Raad van State uitspraak deed.

Deel dit artikel