Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
17 december 2011  | Dirk Van Heuven

Jonas Riemslagh publiceert artikel "Inwoner kan strafklacht indienen door burgerlijke partijstelling namens gemeente, zelfs tegen een gemeentemandataris", noot onder Brussel 13 oktober 2009 en Cassatie 26 oktober 2010 (RABG 2011/20, 1421-1432)

Een inwoner van een gemeente kan op grond van artikel 194 Gemeentedecreet in rechte optreden namens de gemeente. Het hof van beroep te Brussel en het Hof van Cassatie bevestigden recent dat dit substitutierecht is ook van toepassing voor strafgerechten. Een inwoners kan zich namens de gemeente burgerlijke partij stellen indien niet de inwoner maar de gemeente schade heeft geleden. Meer zelfs: de burgerlijke partijstelling kan gericht zijn tegen leden van het college van burgemeester en schepenen. In het meest recente nummer van Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent bespreekt Jonas Riemslagh deze markante arresten.

Deel dit artikel