Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
23 november 2012  | Dirk Van Heuven

Inventaris Bouwkundig Erfgoed 2012 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De vastgestelde inventaris van Bouwkundig Erfgoed is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. De lijst wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. De lijst voor 2012 werd vastgesteld op 8 november 2012 en is sinds 18 november 2012 (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad) rechtsgeldig.Wie graag wil weten of zijn eigendom is opgenomen op deze lijst, kan deze hier raadplegen.Als uw gebouw is opgenomen op de lijst, zijn volgende 4 uitzonderingsmaatregelen van toepassing:

  • afwijking van de normen rond energiepresatie en binnenklimaat om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden
  • zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie
  • een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarde van het gebouw
  • bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Deel dit artikel