Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
21 maart 2012  | Dirk Van Heuven

Hoe te "spelen" met de vervalregeling van stedenbouwkundige vergunningen?

Voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde werd opgeworpen dat een stedenbouwkundige vergunning vervallen was omdat de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning niet binnen de 2 jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg gestart was (artikel 4.6.2 §1, 1° VCRO).

De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde spreekt dit tegen:

“In geen enkele wetgeving (noch ruimtelijke ordening noch milieuwetgeving) is een termijn bepaald waarbinnen een milieuvergunningsaanvraag/melding dient ingediend te worden zodat men inderdaad tot een situatie kan komen dat een stedenbouwkundige vergunning verleend wordt doch de uitvoerbaarheid gedurende jaren opgeschort blijft omdat de bouwheer geen initiatief neemt om een milieuvergunning of een melding in te dienen.

M.a.w. was de stedenbouwkundige vergunning dd. 13 april 2006 geenszins vervallen op het ogenblik van de aanvang van de werken in december 2008 vermits zij nog steeds geschorst was in afwachting van de melding die gebeurde in maart 2009.”


Referentie : Rb. Dendermonde 19 november 2010, AR 09/1731/A, ng (pub503481)

Deel dit artikel