Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
21 februari 2016  | Dirk Van Heuven

Hervormingsrecht van de deputaties in de beroepsprocedure tegen stedenbouwkundige vergunningen onder vuur

Lees hier de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauwvliege en het antwoord van de minister.

Bart Nevens concludeert:

'Het beroep bij de deputatie is tijdrovend, energieverslindend en kost geld. Laat ons ermee stoppen. Laat ons de suggestie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) volgen.Ze stellen voor dat men bij de deputatie nog in beroep kan gaan, maar niet meer voor het inhoudelijke. Laat het dossier, zoals in het nieuwe decreet staat, dan terugvloeien naar de lokale besturen, na aanpassing. Dan kunnen de plannen terug in openbaar onderzoek worden gebracht. Laat ons het tussenniveau eindelijk aanpakken. Er is de suggestie van de VVSG. Ik vraag u, minister, om aan tafel te gaan zitten met de vertegenwoordigers van de lokale besturen.'

Sommigen pleiten al langer voor het afschaffen het beroepsrecht van derden voor de deputatie.

Het hervormingsrecht van de deputatie afschaffen is een andere zaak en heeft verregaande consequenties voor de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning. Een.De gemeente wordt dan inhoudelijk heer en meester, met slechts een marginale controle (in het licht van de wettigheidscontrole) door opeenvolgend de deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. Twee. Het is maar de vraag of een vernietigingstoezicht van de deputatie leidt tot een versnelling van de procedure.Drie. In elk geval moet het hervormingsrecht behouden blijven bij een stilzwijgende weigering, zo niet dreigt de facto een 'blokkeringsrecht' voor de gemeente.

Deel dit artikel