Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
10 maart 2012  | Dirk Van Heuven

Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen het college als herstelvorderende overheid

Lees hier het bericht op onze blog VCRO over de immuniteit van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur voor wat betreft de rechtsplegingsvergoeding.

Verondersteld moet worden dat hetzefde geldt voor het college van, burgemeester en schepenen als herstelvorderende overheid. Ook het CBS kan niet veroordeeld worden tot een rechtsplegingsvergoeding worden, noch kan het CBS een rechtsplegingsvergoeding bekomen bij een betwisting over een herstelmaatregel in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Deel dit artikel