Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
16 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Geen functiewijziging meer mogelijk voor handelsvestigingen in industriegebied

Artikel 4.4.23, eerste lid, 2° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening maakte het mogelijk dat een stedenbouwkundige vergunning kon bekomen worden voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een bestaand gebouw of gebouwencomplex gelegen in een industriegebied in de ruime zin, in een nieuwe functie die behoort tot de functiecategorie ‘handel, horeca, kantoorfunctie of diensten’, mits aan al de volgende voorwaarden was voldaan:

- In de ruimere omgeving van het gebouw of gebouwencomplex komen nog gebouwen voor met de vergunde functie ‘handel, horeca, kantoorfunctie of diensten’
- Indien op het industriegebed in kwestie meer dan 3 bedrijven gevestigd zijn, dan hebben minstens 50% van de bedrijven van dat industriegebied reeds een vergunde hoofdfunctie ‘handel, horeca, kantoorfunctie of diensten

Dankzij deze uitzonderingsbepaling kon een "gedesaffecteerde" industrieel gebouw in een industriegebied (gebied dat in de loop der geschiedenis de facto grotendeels was omgevormd tot retailzone) alsnog met een stedenbouwkundige vergunning voor een functiewijziging omgevormd worden tot een handelsvestiging . Het industrieterrein kon daardoor in feite volledig retailzone worden.

Aan de mogelijkheid is nu een einde gesteld. Met het besluit van 15 juli 2011, dat vandaag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt de lijst van toelaatbare functiewijzigingen herzien. Voortaan zal het voor gebouwen of gebouwencomplexen in industriegebied niet langer mogelijk zijn een functiewijziging tot "handel of horeca" te ondergaan.

Deel dit artikel