Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
23 maart 2011  | Dirk Van Heuven

Gedeeltelijk aanvechten van een ruimtelijk uitvoeringsplan niet vanzelfsprekend

In het arrest nr. 211.862 van 9 maart 2011 (nog niet gepubliceerd op vandaag) verwerpt de Raad van State (ambtshalve) het vernietigingsberoep tegen een RUP als onontvankelijk:

"Een gedeeltelijke vernietiging van een RUP is enkel mogelijk indien vaststaat dat het betreffende gebiedsdeel kan afgesplitst worden van de rest van het plan zonder de algemene economie ervan aan te tasten en dat de overheid ook afgezien van het afgesplitste gedeelte dezelfde beslissing zou hebben genomen. Er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat de Raad van State zich op het domein van de beleidsuitoefening van de betrokken overheid zou begeven en zou overgaan tot hervorming, en niet vernietiging, van de beslissing waarvan het betreffende gebiedsdeel een onlosmakelijk onderdeel is, vermits het plan voor het overige hoe dan ook zou blijven bestaan".

De vernietiging van een bufferzone zou in casu, aldus de Raad, de algemene economie van het RUP aantasten.

Referentie (PUB 502.150)

Deel dit artikel