Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
16 december 2010  | Dirk Van Heuven

"Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen" interessante lectuur

Het "Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen", dat recent werd uitgevoerd in voorbereiding van een nieuw ruimtelijk beleidsplan Vlaanderen behandelt volgende onderzoeksvragen:
-Werden de in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd?
- Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren? - Hebben de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen doorgewerkt in andere beleidsplannen? Droeg dit bij aan het realiseren van de integrerende en coördinerende rol van ruimtelijke ordening?
- Hebben andere beleidsniveaus bijgedragen tot het realiseren van de ruimtelijke beleidsdoelstellingen?
- Hoe kan het maatschappelijk draagvlak voor het ruimtelijke ordeningsbeleid geoptimaliseerd worden?

Consulteer het hier. Zie ook de bespreking op onze blog Handelsvestigingen.

Deel dit artikel