Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
26 juni 2015  | Dirk Van Heuven

Dwangsomlimiet bij herstelveroordeling

In een arrest van 29 mei 2015 besliste de 9e burgerlijke kamer van het hof van beroep te Gent tot het herstel in de vorige staat waarbij het hof ‘onder toepassing van artikel 1385 ter Ger.W. het bedrag waarboven geen dwangsom meer kan verbeurd worden [bepaalt] op 90.000€'.

Dit is een positieve evolutie, nu een onbegrensde dwangsom in feite soms tot een maatschappelijk ontoelatbaare gevolgen leidt.

Referentie: Gent, 29 mei 2015, nr. 2009/AR/1361, ng. (Pub7506-2)

Deel dit artikel