Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
09 mei 2011  | Dirk Van Heuven

Dirk Van Heuven & Jonas Riemslagh publiceren artikel "Schadevergoedingsrecht bij meerwerken?" (Jaarboek Overheidsopdrachten 2010, EBP, 971-986)

Heeft de aannemer in de overheidsopdrachtenreglementering recht op een schadevergoeding wanneer hem meerwerken worden bevolen? De aannemer heeft uiteraard het recht om betaald te worden voor de meerwerken. desgevallend kan hij om herziening van de eenheidsprijzen of een verlenging van de uitvoeringstermijn verzoeken.
In theorie kan de aannemer eens schadevergoeding vorderen op grond van artikel 16 van de algemene aannemingsvoorwaarden, maar in de praktijk zal hij, aldus de auteurs, slechts zelden het bewijs kunnen leveren van een nalatigheid, een onvoorziene omstandigeheid of een zeer belangrijk nadeel in de zin van artikel 16 AAV.

Deel dit artikel