Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
03 juni 2015  | Leandra Decuyper

Beroep bij Grondwettelijk Hof tegen Omgevingsvergunningsdecreet

Op 2 juni 2015 verscheen volgend bericht in het Belgisch Staatsblad:'GRONDWETTELIJK HOF
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij respectievelijk 20, 22 en 21 april 2015 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op respectievelijk 21 en 23 april 2015 is beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014), respectivelijk door de vzw "Aktiekomitee Red de Voorkempen", de vzw "Ademloos", de vzw "Straatego", A.M., J.S., G. V.L., D.Q., A.C., D. V.W., H.B., L.M., M.A., D.M., J.C., D.D., door de vzw "Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen", de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen", de vzw "Straatego" en de vzw "Ademloos" en door A.M., J.S., G. V.L., D.Q., A.C., D. V.W., H.B., L.M., M.A., D.M., J.C. en D.D.Die zaken, ingeschreven onder de nummer 6187, 6190 en 6191 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.'

Deel dit artikel