Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
12 februari 2015  | Dirk Van Heuven

Aanbestedende overheid is niet noodzakelijk contractant

Het lijkt alsof het steeds meer gebeurt dat meerdere overheden samen optreden om een overheidsopdracht te plaatsen.In een vonnis van 18 december 2014 geeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen aan dat de coördinerende aanbestedende overheid én leidend ambtenaar niet noodzakelijk de contractant van de aannemer is in de uitvoeringsfase:‘De rechtbank treedt het verweer van A. bij dat K. de verkeerde partij gedagvaard heeft.Gelet op de voorliggende stukken is het duidelijk dat niet A maar N. de contractspartij van K. is in de uitvoeringsfase van de riolerings- en bestratingswerken in de ...straat te A.Het feit dat A. in de voorafgaande gunningsfase optrad als coördinerende aanbestedende overheid én als leidend ambtenaar verandert daar niets aan en maakt A. a fortiori geenszins tot contractant van K. in de uitvoeringsfase.Dit blijkt niet alleen duidelijk uit de uitdrukkelijke bewoordingen van art. 15 §1 AAV zoals geciteerd sub II.3 van dit vonnis, maar ook uit het feit dat K. zélf op een onverdacht tijdstip haar werken conform deze bepaling aan N. (en niet aan A.) factureerde en N. (en niet A.) op 7 oktober 2010 aangetekend in gebreke stelde m.b.t. de verwijlsintresten.’Het is dus belangrijk om de factuur meteen naar het juiste adres te sturen...Referentie: Rb. Antwerpen, 18 december 2014, AR/14/2835/A (Pub504706)

Deel dit artikel