Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
09 mei 2015  | Leandra Decuyper

Waalse handelsvestigingenreglementering treedt in werking vanaf 1 juni 2015

Het Waalse decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen treedt 1 juni a.s. in werking. Op 28 en 29 april 2015 werden immers de 2 uitvoeringsbesluiten gepubliceerd die de inwerkingtreding mogelijk maken.

In Wallonië wordt - in tegenstelling tot de Brusselse handelsvestigingenreglementering en de toekomstige Vlaamse handelsvestigingen reglementering - niet gekozen voor een integratie in een bestaande regelgeving. In Brussel werd de handelsvestigingenreglementering immers volledig geïntegreerd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

De doelstellingen van het Waalse decreet zijn:

- het oprichten van een 'Waarnemingscentrum voor de Handel' met als opdracht het uitbrengen van verslagen, adviezen, bemerkingen, suggesties en voorstellen op vraag van de Beroepscommissie, in het kader van bepaalde vergunningsaanvragen, enz.
- vaststellen van een strategische visie door middel van plannen voor handelsontwikkeling, zowel op gewestelijk vlak als op gemeentelijk vlak
- herverdeling van de bevoegdheden met oog op het versterken van de rol van lokale overheden.
- administratieve vereenvoudiging: geïntegreerde milieu-, stedenbouwkundige en sociaal-economische vergunning, uniek loket,...De 'vergunning voor handelsvestigingen' (artikel 1, 4° Waals Handelsvestigingendecreet) wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen dan tenzij het een handelsvestigingenproject betreft dat gelegen is op het grondgebied van verschillende gemeenten of een netto handelsoppervlakte heeft boven 2.500 m² en tenzij het een uitbreidingsproject betreft van een handelsvestiging tot een oppervlakte van meer dan 2.500 m² (artikel 29, §2 Waals Handelsvestigingendecreet).De criteria die zullen gebruikt worden bij de beoordeling van vergunningsaanvragen betreffen:- de bescherming van de consument- bescherming van het stedelijk milieu- de doelstellingen inzake sociaal beleid- de bijdrage tot een duurzamere mobiliteitHet criterium van 'de ruimtelijke ligging van de handelsvestiging' wordt zodoende vervangen door het criterium 'de bijdrage tot een duurzamere mobiliteit'.Lees de integrale tekst van het decreet hier.

Deel dit artikel