Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
01 januari 2013  | Sofie Logie

Vlaams actieplan Duurzame overheidsopdrachten

De Vlaamse Regering keurde het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2012-2014 op 21 december 2012 goed. In dit actieplan is er ook aandacht voor PPS.
De Vlaamse Regering heeft de ambitie om 100 % duurzame overheidsopdrachten te plaatsen tegen 2020. Dat zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht.

Deel dit artikel