Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
24 februari 2014  | Leandra Decuyper

Reparatiebesluit overheidsopdrachten

Op 21 februari 2014 werd het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied gepubliceerd.

Dit KB wijzigt een aantal bepalingen uit verschillende KB’s. Het betreft een aantal verbeteringen en verduidelijkingen, maar ook enkele volledig nieuwe elementen.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
- de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid tot verdaging van de openingszitting bij onbeschikbaarheid van e-tendering
- de invoering van de elektronische consultatie aangaande de naleving van de fiscale verplichtingen van de kandidaten (Telemarc).De timing van de verplichte consultatie (48 uur) lijkt ons bijzonder kort. Tevens stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van het systeem voor (private) instanties die onderworpen zijn aan de overheidsreglementering (zoals ziekenhuizen)
- de verplichting tot gebruik van de impliciete verklaring op erewoord bij éénstapsprocedures
- een aangepaste regeling over de regelmatigheid onderzoek en de regelmatigheid van offertes
- volledig nieuwe modelformulieren

Lees meer hierover op de website van het Vlaams departement Bestuurszaken.

Deel dit artikel