Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
01 maart 2016  | Dirk Van Heuven

Over het hervormingsrecht van de deputatie na de omgevingsvergunning: een reactie van VVSG

VVSG reageert als volgt op het blogbericht 'Hervormingsrecht van de deputaties in de beroepsprocedure tegen stedenbouwkundige vergunningen onder vuur'. N-VA-volksvertegenwoordiger Bart Nevens liet tin het Vlaams Parlement optekenen:

'Het beroep bij de deputatie is tijdrovend, energieverslindend en kost geld. Laat ons ermee stoppen. Laat ons de suggestie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) volgen.Ze stellen voor dat men bij de deputatie nog in beroep kan gaan, maar niet meer voor het inhoudelijke'.

VVSG heeft bij ons als volgt gereageerd:

'Wij hebben in de commissie decentralisatie inderdaad (tevergeefs) voorgesteld om het beroep te beperken. (ruimte & leefmilieu fiche 06 = p. 129 in het eindverslag op http://binnenland.vlaanderen.be/decentralisatie )
Wij stelden voor dat het beroep zou beperkt worden tot de gevallen dat de gemeentelijke beslissing juridisch niet correct is, niet wettig is (incl. motiveringsplicht, incl. niet tijdig beslissen = stilzwijgende weigering)

Maar er is een misverstand over wat in ons voorstel de provincie mag doen als de gemeente juridisch in de fout ging. In dat geval moet de provincie zich niet beperken tot het vernietigen van de foutieve gemeentelijke beslissing en het dossier naar de gemeente terug te sturen om opnieuw te beslissen.Als de gemeente in de fout ging, dan mag de provincie zelf het dossier beoordelen en de vergunning al of niet uitreiken, met dezelfde beleidsruimte als de gemeente. Op dat punt hebben we geen wijziging aan de beroepsprocedure voorgesteld. Er is dus geen vertraging omdat het dossier terug naar de gemeente zou moeten om opnieuw te beslissen en er is geen blokkeringsrecht voor de gemeente door haar stilzitten.

Als een gemeentelijke beslissing daarentegen juridisch wél correct is, dan mag de provincie die niet herschrijven omdat zij binnen hetgeen wettelijk mogelijk is (beleidsruimte) een andere keuze wil maken dan de gemeente. Ons voorstel is niet meer dan dat. Anders dan nu zal de provincie dan niet meer kunnen tussenkomen bij goed onderbouwde beslissingen van de gemeente, maar behoudt men het beroepsrecht als de gemeente wel juridisch iets verweten kan worden.

Concreet zou dat kunnen luiden: Omgevingsvergunningsdecreet, art. 63. (onderstreept = toegevoegd t.o.v. huidige tekst)
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52 (=beroepsoverheid), onderzoekt de wettigheid van de bestreden beslissing.
Als de bestreden beslissing onwettig is, dan onderzoekt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, de vergunningsaanvraag in haar totaliteit.

Niettemin bedankt om deze discussie onder de aandacht te brengen op uw blog'.

Deel dit artikel