Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
19 oktober 2015  | Sofie Logie

Omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten

De ministerraad keurde op 24 september 2015 op initiatief van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed, dat twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in het Belgisch recht omzet.

Het voorontwerp zet de richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de klassieke sectoren en de richtlijn 2014/25/EU betreffende de speciale sectoren om en past de Belgische wetgeving aan.
De richtlijnen sluiten aan op de strategie 'Europa 2020 - Een duidelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' en hebben twee doelstellingen:

  • ze verhogen de efficiëntie van de overheidsopdrachten door de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen en door rationele en efficiënte procedures in te voeren, die nuttig zijn voor alle ondernemers en die de toegang voor KMO's en grensoverschrijdende inschrijvers vergemakkelijken
  • ze laten de aankopers toe, de overheidsopdrachten beter te gebruiken als instrument voor de ondersteuning van maatschappelijke doeleinden, dankzij de betere bescherming van het milieu, een beter gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie, door middel van de strijd tegen klimaatverandering, de ondersteuning van innovatie, werkgelegenheid, sociale uitsluiting en het verzekeren van kwaliteitsvolle sociale diensten
De richtlijnen wijzigen ook de plaatsingsregels, de procedures, de bekendmaking en de regels inzake het bestuur.

Het voorontwerp werd voorgelegd aan de Commissie voor de Overheidsopdrachten, waarin de gewesten en gemeenschappen vertegenwoordigd zijn. Het voorontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State. De tekst van het voorontwerp is nog niet voor het publiek consulteerbaar.

Deel dit artikel