Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
08 augustus 2014  | Publius

Omzendbrief van 22 juli 2014 - Overheidsopdrachten - inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten

Op 4 augustus 2014 werd de omzendbrief van 22 juli 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad aangaande de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor sociale, fiscale en loonschulden bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Na een overzicht van nieuwe maatregelen van de federale overheid in de strijd tegen sociale en fiscale fraude, wordt onder hoofdstuk IV aangeduid welke de gevolgen zijn voor aanbestedende overheden, en welke instrumenten de wetgeving overheidsopdrachten aanreikt wanneer sociale of fiscale fraude wordt vastgesteld (ambtshalve maatregelen als verbreking of uitvoering in eigen beheer, schorsing, uitsluiting voor toekomstige overheidsopdrachten,...). Om de risico's voor de aanbestedende overheden te beperken, worden nuttige besteksclausules voorgesteld.

Deel dit artikel