Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 23°
Blog
Blog
17 januari 2014  | Leandra Decuyper

Nieuw: de concessierichtlijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement een aparte richtlijn aangenomen, gewijd aan de verlening van concessies die buiten het bereik van huidige richtlijnen vallen. Nadat deze richtlijn gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie hebben de lidstaten 24 maanden om deze te implementeren in intern recht.

Bij een concessie geeft de overheid tijdelijk aan de private onderneming het recht om een dienst uit te voeren, bijvoorbeeld de uitbating van havens, van parkeervoorzieningen of afvalverwerking. Omwille van het bijzonder belang is watervoorziening echter buiten deze richtlijn gehouden.

Lees hier het persbericht van het Europees parlement.

Wij houden u op de hoogte op de wijze waarop de Belgische overheid

Deel dit artikel