Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
14 oktober 2010  | Publius

Moet een aanvraag om een sociaal-economische vergunning worden getoetst aan de ruimtelijke bestemmingsvoorschriften? Ja.

In arrest nr. 207.259 van 9 september 2010 oordeelde de Raad van State dat de overheid bij een sociaal-economische vergunningsaanvraag ook rekening kan (en wellicht: moet) houden met de bestemmingsvoorschriften waarin de handelsvestiging zal gelegen zijn.

Hoewel de zaak betrekking had op de weigering van een aanvraag door het Interministerieel Comité voor de Distributie, geldt hetzelfde uiteraard voor het college van burgemeester en schepenen, dat aanvragen in eerste aanleg behandelt.

Een analyse van dit arrest vindt u op onze blog Handelsvestigingen.

Deel dit artikel