Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
26 juli 2012  | Publius

Milieuvergunningen voor schoolvoorzieningen in Brussel voortaan uitgereikt door het Brussels Instituut voor Milieubeheer

Bij besluit van 12 juli 2012, dat op 26 juli 2012 in het Belgisch Staatsblad is verschenen, tot wijziging van het besluit van 4 september 2008, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering schoolvoorzieningen toegevoegd aan de lijst met inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en –vergunningen worden afgeleverd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Het BIM is voortaan dus steeds de bevoegde instantie om te beslissen over vergunningsaanvragen die betrekking hebben op schoolvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deel dit artikel