Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
26 november 2010  | Publius

Liberalisering postdiensten leidt tot overheidsopdrachten voor het bestellen van brieven

Ten laatste op 31 december 2010 dient België de Europese richtlijn 2008/6/EG betreffende de liberalisering van de postdiensten om te zetten. Vanaf die datum zullen ook andere bedrijven van bpost (tot voor kort 'De Post') brieven tot en met 50 gram mogen verzenden. De markt voor zwaardere brieven en pakjes was reeds vrijgemaakt.

Aangezien "postvervoer" een dienst is die opgenomen is in de bijlagen bij de Overheidsopdrachtenwet, zullen overheden voortaan ook voor deze diensten de overheidsopdrachtenreglementering moeten respecteren.

In een omzendbrief van 15 november 2010 stelt de eerste minister dat "dit [inhoudt] dat de aanbestedende overheden terzake hun behoeften zullen moeten bepalen en ramen om vervolgens een opdracht te plaatsen - in voorkomend geval met bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel, voor de opdrachten die de Europese drempelbedragen bereiken, in het Publicatieblad van de Europese Unie - en te gunnen volgens de toepasselijke procedurevoorschriften. De aanbestedende overheden worden dan ook aangespoord zich hierop reeds voor te bereiden."

In praktijk zullen honderden overheden in de toekomst een overheidsopdracht dienen uit te schrijven voor het leveren van postdiensten, want zoals de omzendbrief stelt: "Brievenpost van minder dan vijftig gram maakt de overgrote meerderheid uit van de zendingen van de aanbestedende overheden."

Deel dit artikel