Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
14 februari 2013  | Sofie Logie

KB Uitvoering gepubliceerd : een fijn Valentijnsgeschenk ?

De kogel is door de kerk. Vandaag is het nieuwe KB Uitvoering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit vervangt het KB van 26 september 1996 (AUR) en de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV).

De Commissie Overheidsopdrachten adviseert de inwerkingtreding ervan, evenals van het KB van 15 juli 2011 (gunning), op 1 juli 2013.

Een samenvatting met de belangrijkste wijzigingen van het KB Uitvoering volgt.

Deel dit artikel