Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
09 augustus 2011  | Publius

KB Plaatsing Overheidsopdrachten gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011 verscheen het langverwachte koninklijk besluit van 15 juli 2011 "plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren".
Het koninklijk besluit geeft uitvoering aan de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en is een van de diverse uitvoeringsbesluiten inzake overheidsopdrachten die in de loop van 2011 zullen verschijnen.
De datum van inwerkingtreding van het nieuwe KB zal worden bepaald bij koninklijk besluit.

Deel dit artikel