Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
07 juni 2012  | Sofie Logie

Het louter meedelen van het gunningsverslag zonder de gunningsbeslissing is niet noodzakelijk nefast

Zo blijkt uit het arrest nr. 219.262 van 8 mei 2012 van de Raad van State.

Ingevolge artikel 65/8, § 1, eerste lid van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, moet de aanbestedende overheid onmiddellijk na het nemen van de gunningsbeslissing een kopie van deze beslissing aan de niet-gekozen inschrijvers overmaken.

Wanneer de aanbestedende overheid enkel een kopie van het gunningsverslag, doch niet van de eigenlijke gunningsbeslissing overmaakt, kan dit hoogstens een invloed hebben op de aanvang van de beroepstermijn. De rechtmatigheid van de gunningsbeslissing blijft echter onaangetast.

De niet-gekozen inschrijver mist bovendien gebrek aan belang wanneer de gunningsbeslissing letterlijk gebaseerd is op het gunningsverslag.

Deel dit artikel