Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
05 november 2011  | Publius

Europees Parlement wil overheidsopdrachten eenvoudiger, flexibeler en toegankelijker voor KMO's

Op 25 oktober 2011 keurde het Europees Parlement een 2011/2048 goedbetreffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (persbericht Parlement; volledige tekst).

Een van de maatregelen die het parlement voorstelt is de invoering van een "elektronisch aanbestedingspaspoort" dat door alle lidstaten zou worden geaccepteerd en waarmee het bewuste bedrijf zou kunnen aantonen dat het voldoet aan de voorwaarden van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten. Een andere manier van vereenvoudigen is dat aanbestedende diensten waar mogelijk genoegen nemen met de eigen verklaring van inschrijvers en pas na gunning van de opdracht de bewijsstukken opvragen.

De resolutie bepaalt verder dat de gunningscriteria flexibiler moeten kunnen worden vastgesteld. Zo moet meer aandacht kunnen worden besteed aan de sociale effecten en de milieueffecten van de ingediende offertes.

Het parlement stelt ook vast dat kleine en middelgrote ondernemingen slechts 31% tot 38% van de (waarde van alle) overheidsopdrachten toegewezen krijgen, terwijl hun globale aandeel in de economie goed is voor 52%. Om de KMO's een betere kans te geven inzake overheidsopdrachten, wensen de Europese parlementsleden dat overheidsopdrachten vaker in diverse, kleinere loten worden verdeeld.

De resolutie is het antwoord van het Europees Parlement op het Groenboek van de Europese Commissie van 7 januari 2011 "betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënten Europese aanbestedingsmarkt".
Verwacht wordt dat de Commissie in december 2011 concrete hervormingsvoorstellen doet.

Deel dit artikel