Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
31 januari 2013  | Sofie Logie

Een privaatrechtelijk statuut is geen dooddoener voor "inhouse"

In het arrest nr. 221.540 van 27 november 2012 (nv Cleanleasefortex) is de Raad van State van oordeel dat een privaatrechtelijk statuut niet per definitie "het toezicht zoals op haar eigen diensten" verhindert in het kader van de inhouse-rechtsfiguur.

Het OCMW Dendermonde sloot, buiten de overheidsopdrachtenreglementering om, voor het wassen van de werkkledij en het linnen van haar personeel een overeenkomst met de vzw Clova.

De vzw Clova telt onder haar leden uitsluitend openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW), evenals het Zorgbedrijf OCMW Antwerpen (vereniging naar publiekrecht), Kina PV (vereniging van OCMW's) en tenslotte de vzw Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA).

De nv Cleanleasefortex argumenteerde dat het privaatrechtelijk statuut van de vzw ZNA hoe dan ook de toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenreglementering impliceert.

De Raad van State volgt dit standpunt niet. Niet het statuut van de deelnemers is belangrijk, maar wel het houderschap van het kapitaal, de doorslaggevende invloed op zowel de strategische doelstellingen als op de belangrijke beslissingen van deze vennootschap en de niet-marktgerichtheid van de betrokken vennootschap.

Bij een vzw is er geen kapitaalsinbreng mogelijk. Bovendien is de vzw Ziekenhuisnetwerk Antwerpen weliswaar geen administratieve overheid, maar wel een aanbestedende overheid.

Evenmin toont de verzoekende partij, de nv Cleanleasefortex, aan dat de vzw Clova over een mate van zelfstandigheid beschikt die uitsluit dat de bij haar aangesloten aanbestedende diensten op haar toezicht uitoefenen zoals op hun eigen diensten. Zo bijvoorbeeld is er toezicht door een commissaris, benoemd door de algemene vergadering, mogen luidens de statuten de commerciële en winstgevende activiteiten slechts bijkomstig zijn en wordt enkel het linnen van het personeel en niet van de bewoners door de vzw Clova gewassen.

Deel dit artikel