Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
28 september 2012  | Sofie Logie

Een OCMW-ziekenhuis valt niet onder de bevoegdheid van de burgerlijke kortgedingrechter

Een niet-gekozen inschrijver dagvaardde een OCMW-ziekenhuis naar analogie met privaatrechtelijke ziekenhuizen voor de burgerlijke rechter met het oog op schorsing van de gunningsbeslissing.

Deze verklaarde zich evenwel onbevoegd omwille van het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van het OCMW-ziekenhuis, beheerd overeenkomstig artikel 218 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Enkel het OCMW zelf kan in rechte aangesproken worden. Overeenkomstig artikel 65/24 van de wet van 24 december 1993 is enkel de Raad van State bevoegd om de schorsing van een gunningsbeslissing, uitgaande van een administratieve overheid, te bevelen.

De door de niet-gekozen inschrijver opgeworpen argumenten kunnen het gebrek aan rechtspersoonlijkheid niet verhelpen :

- het OCMW-ziekenhuis beschikt over een eigen beheerscomité
- het bestek vermeldt het OCMW-ziekenhuis als aanbestedende overheid
- de gunningsbeslissing draagt de stempel van het OCMW-ziekenhuis.


Vz. Kortrijk 14 augustus 2012, 12/208/C, onuitgeg.

Deel dit artikel