Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
12 december 2013  | Sofie Logie

Een interessante uitspraak over het gebruik van subgunningscriteria

De aanbestedende overheid had in het kader van een overheidsopdracht voor het leveren van vleeswaren een gunningscriterium 'kwaliteit' opgenomen, met volgende omschrijving :

"Zie technische bepalingen.
De kwaliteit van de aangeboden produkten wordt beoordeeld op basis van een plaatsbezoek (+technische fiche)."

In het gunningsverslag toetste zij stelselmatig de offertes voor wat dit gunningscriterium betreft, aan vier elementen, namelijk algemene hygiëne, traceerbaarheid, vleeskwaliteit kleur en vleeskwaliteit marmering.

De verzoekende partij stelt dat dit verboden subgunningscriteria zijn.

In het arrest van 26 november 2013 nr. 225.592 heeft de Raad van State dit standpunt niet gevolgd omwille dat er bij de technische bepalingen van het bestek wordt vermeld dat de producten dienen te voldoen aan de HACCP-wetgeving "ondermeer door autocontrole en traceerbaarheid". Op de beoordelingsfiche kwaliteit komt dit ook zo terug. De subgunningscriteria komen dus letterlijk aan bod in het bestek en waren de inschrijvers dan ook vooraf bekend.

Deel dit artikel