Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
02 juli 2012  | Sofie Logie

De vermelding van het aantal aanvaarde referenties volstaat

In het arrest van 26 juni 2012 met nr. 219.950 aanvaardt de Raad van State dat de vermelding van het aantal aanvaarde referenties volstaat als motivering om een offerte niet te selecteren, wanneer de aankondiging en het bestek vereisen dat de inschrijvers bij hun offerte een referentielijst en attest van goede uitvoering van drie gelijkaardige werken in de laatste vijf jaar moeten voegen, met vermelding van de gemeente, projectnaam, uitvoeringsperiode en het bedrag van de aanneming btw niet inbegrepen..

De formele motiveringsplicht gaat niet zover dat in het gunningsverslag moet toegelicht worden welke referenties niet aanvaard worden en waarom deze referenties niet als gelijkaardig beschouwd worden.

De vaststellingen in het gunningsverslag moeten immers worden samen gelezen met de overige opdrachtdocumenten en het overzicht van referenties gevoegd bij de offerte van verzoekende partij.Deel dit artikel