Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
04 maart 2015  | Dirk Van Heuven

De omgevingsvergunning: wie vergunt wat? Het nieuwe 'Projectbesluit' geeft het antwoord

Vandaag werd het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het omgevingsvergunningsdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De aard van een project bepaalt welke de - in eerste aanleg - vergunningverlenende overheid is. Er zijn Vlaamse (=gewestelijke omgevingsambtenaar), provinciale (=deputatie) en gemeentelijke (=college van burgemeester en schepenen) bouw- en/of milieuprojecten

Het besluit bevat een lijst van Vlaamse projecten (bijlage 1 van het besluit), alsook een lijst met provinciale projecten (bijlage 2 van het besluit).

Er wordt (voorlopig) geen lijst opgesteld met gemeentelijke projecten, ondanks het Omgevingsvergunningsdecreet in deze mogelijkheid voorziet. Het college van burgemeester en schepenen is zodoende bevoegd telkens wanneer het niet om een project gaat die op de Vlaamse of provinciale lijst voorkomt.

De Vlaamse lijst omvat 23 'projecten', onder meer de aanvragen met betrekking tot:

- bovenlokale (tele)communicatie-infrastructuur
- provinciegrens-overschrijdende projecten
- de oprichting en exploitatie van windturbines (=> 1500 kW) binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, afgebakend in een RUP, alsook de oprichting en exploitatie van meer dan 5 windturbines van 1500kW of meer.
- ...

De provinciale lijst is veel beperkter en bevat slechts een lijst van 7 'projecten', onder meer aanvragen met betrekking tot:

- gemeentegrens-overschrijdende projecten
- ontginningsgebieden
- de oprichting en exploitatie van windturbines (=> 1500 kW) tot en met 4 windturbines per aanvraag en gelegen buiten de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een RUP
- ...

Lees hier de integrale tekst van het 'projectbesluit'.

Deel dit artikel