Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
29 augustus 2011  | Sofie Logie

De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering in stroomversnelling: na het KB Plaatsing Overheidsopdrachten wordt nu ook de wet van 15 juni 2006 aangepast

In de nasleep van de publicatie van het KB Plaatsing Overheidsopdrachten is vandaag ook de wet van 5 augustus 2011 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wetswijziging beoogt voornamelijk de terminologie van de wet van 15 juni 2006 af te stemmen op de terminologie van het KB Plaatsing Overheidsopdrachten. Zo bijvoorbeeld wordt een opdracht niet langer 'gegund', maar wel 'geplaatst'. Ook worden het dynamisch aankoopsysteem, de elektronische veiling en de raamovereenkomst uitdrukkelijk in de wet ingeschreven.

Ingevolge een tweede wetswijziging, eveneens vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, is het mogelijk om de regeling inzake rechtsbescherming uit te breiden naar opdrachten op het gebied van veiligheid en defensie.

Deel dit artikel