Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
25 augustus 2011  | Sofie Logie

De nieuwe gedaante van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking na het Plaatsings-KB

Reeds eerder maakte deze blog melding van de mogelijkheid die het nieuwe KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren voorziet om in het geval van een opdracht voor werken met een geraamde waarde lager dan € 600.000 (excl. btw) toepassing te maken van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Voor opdrachten voor leveringen en diensten is deze mogelijkheid voorzien voor niet-Europese opdrachten, m.a.w. tot € 193.000 (excl. btw).

Voor deze opdrachten kan de onderhandelingsprocedure een vereenvoudigde vorm aannemen. In plaats van de verplichte procedure in twee stappen, kan de selectiefase achterwege gelaten worden en kunnen zoals bij de open procedures alle belangstellende aannemers, leveranciers of dienstverleners een offerte indienen. Er moet dus voorafgaandelijk geen aanvraag tot deelneming meer ingediend worden.

De minimumtermijn voor de ontvangst van de offertes is tweeëntwintig (22) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging van de opdracht. Bij de open procedure (openbare aanbesteding en algemene offerteaanvraag) bedraagt deze termijn zesendertig (36) kalenderdagen. Ingeval van spoed én elektronische aankondiging kunnen deze termijnen verkort worden tot tien (10) kalenderdagen.

Voor de wettelijke hypotheses, andere dan deze gebaseerd op het geraamde bedrag van de opdracht, blijft de onderhandelingsprocedure in zijn 'gewone' gedaante met voorafgaandelijke selectiefase van toepassing.

Deel dit artikel