Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
27 augustus 2012  | Sofie Logie

De 'kwaliteit en smaak van de maaltijd' kan een gunningscriterium zijn

In het arrest van 15 maart 2012 met nr. 218.497 gaf de Raad van State in het kader van een UDN-procedure m.b.t. de gunning van de opdracht 'Leveren van maaltijden voor huis aan huis bedeling' te kennen dat "de kwaliteit en smaak van de maaltijd" niet te subjectief is om als gunningscriterium te worden gehanteerd. Zelfs de omstandigheid dat niet voor elke inschrijver dezelfde maaltijd werd geproefd, maakt op zich niet een objectieve vergelijking onmogelijk.

Het arrest luidt meerbepaald als volgt :

"Verzoekende partij neemt aanstoot aan het gebruik van het gunningscriterium "kwaliteit en smaak van de maaltijd", in het bijzonder van het subcriterium "kwaliteit en smaak van de proefmaaltijd".

Dit criterium lijkt rechtstreeks te kunnen worden betrokken op het voorwerp van de opdracht en lijkt verwerende partij geen onvoorwaardelijke keuzevrijheid te laten. Evenmin blijkt dat dit geen objectieve beoordeling mogelijk maakt of niet toelaat de voordeligste offerte te bepalen. Het feit dat deze beoordeling een zekere subjectiviteit kan inhouden, volstaat niet om op het eerste gezicht anders te besluiten. In dit geval is hieraan bovendien tegemoet gekomen door de proefmaaltijd van elke inschrijver anoniem te laten beoordelen door een jury van vijf personen. Verzoekende partij toont in dit verband niet met de reeds op het eerste gezicht vereiste ernst aan dat voor de beoordeling van de proefmaaltijden een bijzondere deskundigheid is vereist.

(...)

De omstandigheid dat bijgevolg niet voor elke inschrijver dezelfde maaltijd werd geproefd volstaat niet om reeds op het eerste gezicht te besluiten dat hierdoor geen objectieve vergelijking van de offertes mogelijk was. Elke maaltijd wordt dan immers getoetst aan de voor die maaltijd geldende smaak- en kwaliteitseisen en verzoekende partij toont niet aan dat het oordeel van verwerende partij in dat licht onzorgvuldig is, noch dat de verschillen tussen de maaltijden (telkens een soep, een hoofdschotel met vlees, aardappelen en groenten, en een dessert) elke vergelijking onmogelijk maken."

Deel dit artikel