Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
12 oktober 2012  | Sofie Logie

De in de kennisgeving opgenomen beroepsmogelijkheid is niet bepalend voor de rechtsmacht

Het feit dat de aanbestedende overheid in de kennisgeving van de gunningsbeslissing ten onrechte verwijst naar de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State, houdt niet in dat de Raad van State dan, met miskenning van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zich de rechtsmacht zou moeten toe-eigenen die hem niet toekomt.

De handelwijze van de aanbestedende overheid kan wel een rol spelen bij het ten laste leggen van de kosten van het beroep.

RvS 11 oktober 2012, nr. 220.973, CV GHR Partners Belgium

Deel dit artikel