Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
11 december 2010  | Publius

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid had een reglement. Gedurende 2 dagen...

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die op 1 september 2009 in werking trad, bepaalt dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid werd omgevormd tot de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Deze nieuwe Raad beschikte echter lange tijd niet over een procedure- en werkingsreglement.

Hierover stelde de Raad op zijn website:

"Het procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid werd weliswaar op 1 oktober 2010 vastgesteld door de Vlaamse Regering, het werd evenwel nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eerst na de bekendmaking van zijn procedure- en werkingsreglement in het Belgisch Staatsblad kan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid zijn bevoegdheden, met inbegrip van de nieuwe, uitoefenen.
Tot zolang en in afwachting hiervan oefent de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid overgangsmatig de bevoegdheden verder uit van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid [...]"

Op 7 december 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad het procedure- en werkingsreglement.

Eventuele euforie was echter maar van korte duur, want in het Belgisch Staatsblad van 9 december verscheen het volgende erratum:

"De publicatie van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 houdende de vaststelling van het procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2010, op blz. 74181 e.v. wordt ingetrokken. Het besluit wordt geacht niet gepubliceerd te zijn."

Wachten maar.

Deel dit artikel