Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
05 januari 2011  | Publius

Daar is (dan toch) de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 (2de editie) verscheen het procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Dit betekent dat de Hoge Raad nu alle bevoegdheden kan uitoefenen zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hoewel de codex reeds op 1 september 2009 in werking trad, oefende de Hoge Raad in afwachting van het procedure- en werkingsreglement de bevoegdheden van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid verder uit.

Het reglement, dat werd goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2010, werd reeds gepubliceerd in het Staatsblad van 7 december 2010. Deze publicatie werd ingetrokken door een erratum in het Staatsblad van 9 december 2010. Zie hieromtrent ook ons eerder blogbericht.

Deel dit artikel