Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
28 december 2012  | Publius

Burgemeester kan nu ook inrichting sluiten wegens betrokkenheid bij mensenhandel

De burgemeester kan op basis van de Nieuwe Gemeentewet in bepaalde gevallen de sluiting van een inrichting bevelen. In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2012 verscheen de wet van 1 juli 2011 tot invoering van een nieuw artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet. Deze bepaling maakt het de burgemeester ook mogelijk een sluiting van maximum 6 maanden te bevelen indien er ernstige aanwijzingen zijn dat in de inrichting feiten van mensenhandel of mensensmokkel plaatsvinden.

Het nieuwe artikel 134quinquies bepaalt:

"Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of feiten van mensensmokkel als bedoeld in artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kan de burgemeester, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke instanties, en na de middelen van verdediging van de verantwoordelijke te hebben gehoord, besluiten deze inrichting te sluiten voor de duur die hij bepaalt.
De burgemeester is gemachtigd om de inrichting te doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd.
Het sluitingsbesluit wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad op de eerste daaropvolgende zitting.
De sluitingsmaatregel duurt maximum zes maanden. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het besluit van de burgemeester."

De bepaling treedt in werking 10 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Deel dit artikel