Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
26 augustus 2014  | Publius

België bij de beste van Europa op vlak van e-procurement

e-procurement, het Belgische platform voor elektronische overheidsopdrachten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische openingen. Daarmee is België koploper in Europa, dat elektronisch aanbesteden aanmoedigt.

Het e-procurement platform werd ontwikkeld door de FOD P&O; en ter beschikking gesteld aan alle overheden in ons land. Zowel federale, Vlaamse als lokale besturen kunnen er vrij gebruik van maken. Ook voor ondernemingen is de dienst volledig gratis.e-notification (elektronisch bekendmaken) is sinds 1 januari 2011 het enige mogelijke kanaal voor de bekendmaking van overheidsopdrachten in België. Het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) werd volledig in deze applicatie geïntegreerd.Voor Vlaamse administraties wordt het verplicht opleggen (aan de inschrijvers) van e-tendering (het elektronisch indienen van offertes) sinds 1 januari 2012 als vaste beleidslijn voorgeschreven. Lokale besturen hebben nog een keuzevrijheid maar worden zowel door de afdeling overheidsopdrachten als het agentschap voor binnenlands bestuur aangemoedigd om volledig over te stappen naar e-tendering. Vandaag zou minstens de mogelijkheid om offertes elektronisch in te dienen steeds voorzien moeten worden in het bestek. Het verplicht opleggen van e-tendering betekent dat het niet meer mogelijk is om een offerte op papier in te dienen. Een alternatief is om e-tendering toe te staan maar niet te verplichten, zodat de keuze bij de inschrijver ligt. Het bestek moet het gebruik van e-procurement duidelijk aangeven. De modellen van de afdeling bestuurszaken kunnen hier een leidraad zijn.
Links:

Deel dit artikel