Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
06 november 2023  | Publius

Basisopleiding overheidsopdrachten door Fien D’Haenens

Wordt u voor een eerste maal geconfronteerd met overheidsopdrachten en wenst u alle tips en tricks om een opdracht op een correcte manier te plaatsen én uit te voeren?

Fien D’Haenens sprak enige tijd geleden een webinar ‘gunning van overheidsopdrachten: basisopleiding voor de klassieke sectoren’ in.

Het is een praktische totaalopleiding bedoeld voor niet-juristen waarbij onder meer volgende thema’s aan bod komen: de keuze van de gunningsprocedure, de selectie, gunningscriteria, bepalen van technische specificaties, varianten en opties, publicatie, opmaken verslag van nazicht (regelmatigheidsonderzoek, rekenkundig nazicht, verwerken van opmerkingen van de inschrijvers, prijsonderzoek), sluiting van de opdracht, bevel van aanvang, borgstelling, wijzigingen na gunning, tekortkomingen van de opdrachtnemer, betaling en oplevering van de opdracht.

Interesse?

Deze opleiding wordt aangeboden via Confocus.

Deel dit artikel