Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
07 november 2013  | Publius

Aannemer en architect zijn niet hoofdelijk gehouden

Met een arrest nr. 225.191 van 22 oktober 2013 heeft de Raad van State de zinsnede "De deelnemers zijn dan hoofdelijk verbonden" uit artikel 51, § 2, derde zin van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 vernietigd, althans wanneer het gaat om een combinatie van deelnemers bestaande uit minstens één architect en één aannemer.

Overeenkomstig voormeld artikel zijn alle deelnemers van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid die een offerte indienen hoofdelijk verbonden. Dit geldt dus niet langer wanneer het gaat om een combinatie van deelnemers met minstens één architect en één aannemer.

Deel dit artikel